รับจ้างผลิตงานตามแบบ กลึง มิลลิ่ง กัดขึ้นรูป เหล็ก อลูมีเนียม โลหะทุกประเภท ด้วยเครื่องจักร CNC

บริษัท ลีดเทค เอนจิเนียริง จำกัด

LeadTEK Engineering co.,ltd.